بــســـتـــن
پـنـجــــــره

رزرو وقت سفارت
   با طاووس گشت

حتماً از این موضوع باخبر هستید که هر فردی که می‌خواهد وارد کشوری بشود، ابتدا باید برای اخذ وقت سفارت آن کشور و گرفتن ویزای آنجا اقدام کند.